לשאלות כלליות ולהרשמה לקורסים:  portalorly@gmail.com
לשאלות מקצועיות: אורלי – 052-8317558, orlyportal@gmail.com